Informació
  • Lack of access rights - File '/media/k2/items/cache/e3469a2897f15353d6661ba4336fbd93_S.jpg'

Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de Gandia

És un organisme autònom local creat per l'Ajuntament de Gandia per a desenvolupar, de forma directa i descentralitzada, els serveis i les àrees d'actuació cultural específiques o relacionades amb les biblioteques municipals, amb l'arxiu històric de la ciutat i amb la literatura.

 Estatuts de l'IMAB logo-biblio


Xarxa Municipal de
Biblioteques de Gandia

Compta amb nou seus –una central, una biblioteca infantil i juvenil, cinc de barri, un bibliobús i la biblioteca histò-rica i dels clàssics–, amb l'objectiu fonamental de descentralitzar el servei i facilitar l'accés a la informació a tots els ciutadans.

Les biblioteques de hui són centres per a la informació, la cultura i l'aprenentatge i des d'elles tenim la responsabilitat de transmetre també valors relacionats amb el respecte i el reconeixement d'altres cultures, d'identitats diverses, tot donant opor-tunitats a les diferents expressions culturals i posant a l’abast dels usuaris tots els recursos que ens ofereixen les noves tecnologies.
Des d'aquesta xarxa es fa un esforç constant per ampliar i millorar els serveis bibliotecaris, tenint en compte la situació social i demogràfica de la ciutat, tan diversa i plural des del punt de vista ètnic, cultural i lingüístic.

logo-arxiu


Arxiu Històric de Gandia

És l’organisme clau per preservar la memòria històrica de la ciutat. Hi recull la documentació produïda per la insti-tució municipal des del segle XIV. 

En aquest sentit, l'Arxiu Municipal Administratiu, prèvia valoració, trans-fereix cada any a l'AHG els documents que tenen més de vint anys. Així mateix, l'AHG incorpora arxius d'altres entitats locals i comarcals; col·lecciona materials especials, com ara fotogra-fies, plànols i gravacions, i dóna servei com a Centre Comarcal d’Arxius. A més a més, hi inclou una biblioteca històrica i dels clàssics, integrada a la xarxa municipal.

Missió: aplec, conservació, servei i difusió documental d’àmbit local.
Visió: esdevenir centre documental de referència comarcal en la societat de la informació i el coneixement.

logo-premis


Gandia Ciutat Literària

Gandia és la pàtria dels clàssics. Marc, Martorell, Corella, Francesc de Borja… en són els seus fills més il·lustres i universals. Per això Gandia és, entre altres coses, una ciutat literària. Aquesta herència històrica tan rica i potent, ha servit per comprometre la ciutat amb la llengua pròpia. Però també ha estat i és la constant referència cultural per a la ciutat.

Ara Gandia ja no solament impulsa els certàmens literaris sinó que vol apostar també per la promoció i el reco-neixement de la creació literària. D’ací que acabe de crear el projecte de les “Cases d’Escriptors” com una iniciativa cultural i econòmica per ajudar als creadors literaris, per difondre la producció escrita als centres d’ensenya-ment i per relacionar els territoris on viuen els escriptors.

En utilitzar aquest lloc acceptes l'ús de cookies per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat. Veure política